The Electronics Universe

Electronics Forum => Electronic Video Blog => Topic started by: JayDennib on February 12, 2019, 05:30:53 AM

Title: Aký veľký je tento veľký zdroj údajov? Koľko údajov môžem získať.
Post by: JayDennib on February 12, 2019, 05:30:53 AM
Neviem, koľko mi môže pomôcť získať tieto informácie, pretože chcem získať prístup k množstvu informácií, neviem, ako mi pomôcť?


I do not know how much can help me get this information because I want to access a lot of information, I do not know how to help me?


BANNED
Title: Re: Aký veľký je tento veľký zdroj údajov? Koľko údajov môžem získať.
Post by: KE4EST on February 12, 2019, 05:33:23 PM
If you are wanting help, you need to type in English.  Also, you need to be way more specific.

Ak potrebujete pomoc, musíte písať v angličtine. Tiež musíte byť oveľa konkrétnejší.
Title: Re: Aký veľký je tento veľký zdroj údajov? Koľko údajov môžem získať.
Post by: The Radio Shop on February 13, 2019, 05:26:04 AM
Spam
Title: Re: Aký veľký je tento veľký zdroj údajov? Koľko údajov môžem získať.
Post by: KE4EST on February 14, 2019, 10:56:52 PM
Yeah thought it probably was.  I deal with this almost daily on another site I moderate.  I almost just removed it, but being new a modding here, haven't learned what you want and don't want yet.  :D